June 2018

Dit is een quote die me op het lijf is geschreven. Ik vind mijn actiegerichtheid zo normaal dat ik dat talent niet meer opmerk. Ik heb anderen nodig om me erop te wijzen dat dit echt typisch voor mij is. Ik vind het heerlijk wanneer ik ergens kan invliegen en kan zien hoe het dan vooruit gaat, vorm krijgt en afgewerkt wordt.

Langdradige losse eindjes zijn niet aan mij besteed. Ik word er rusteloos en moedeloos van wanneer iets te lang onafgewerkt blijft. Of wanneer een toestand van deconstructie te lang aansleept. Ik schreef er in april over in Lost in deconstruction.

Ondertussen is de toestand van de tuin het levende resultaat van mijn actiegerichtheid – ik kan gerust zeggen ‘onze’ actiegerichtheid want mijn man lijdt aan ditzelfde kenmerk. We vliegen er graag samen in!

Ik merk ook altijd dat het wordingsproces zelf meer informatie geeft over hoe verder te gaan met iets. Het is dus vaak kwestie van de eerste stap te zetten wanneer je ergens naar verlangt. Eenmaal die gezet is, volgt de rest als vanzelf, bijna moeiteloos. Of zoals Goethe schreef “Als je iets wil realiseren of droomt te kunnen doen, begin eraan. Durf bezit genialiteit, kracht en magie. Ik kan die gevleugelde woorden alleen maar bevestigen.

Tot volgende keer!

Anne cutout

This quote is made for me. Taking action is so natural to me that I do not even notice this talent anymore. I need others to tell me that this is typically me. I love giving my all, being able to see something progress, take form and get done.

Loose ends do not work for me. I get restless and discouraged when something stays unfinished for a long time. Or when a state of deconstruction takes too long. I wrote about this in April, in ‘Lost in deconstruction’.

In the meantime the state of the garden is the living result of my taking action – I can safely say ‘our’ taking action as my husband suffers from the same trait. We both like getting things done!

I also notice that the process of becoming gives more information on how to continue something. It is often a matter of taking the first step when you long for something. Once you take that step, the rest will follow, almost without effort.

Or as Goethe wrote: “Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it.” I can only confirm those wise words.

See you next time!

Anne cutout